Over mij

Wie ben ik?

Ik ben Rutger Dijk en ik heb er enorm veel zin om jouw medewerkers te motiveren en trainen in dit nieuwe denken. Ik ben een sterk voorstander van verbindingen leggen en combineer het liefst alle wijsheid vanuit de gehele wereld tot iets nieuws en universeels. Ik ben iemand die zich graag laat inspireren en daarin het liefst zijn (eigen)wijsheid vindt. Ook ben ik iemand zich zich vaak en gemakkelijk buiten zijn comfort-zone beweegt, waardoor ik vaak een beroep moet doen op een combinatie van intellect, creativiteit en bewustzijn. Tenslotte ben ik iemand die soms met zekere bezorgdheid naar de wereld kijkt en zich geroepen voelt zich in te zetten voor een betere wereld. Dit tesamen heeft mij er toe bewogen mijn kennis, ervaring en inspiratie te delen met jou in de vorm van deze workshops.

Wat doe ik op een normale dag?

Ik ben iemand die vaak bezig is met van alles en nog wat. Je zult mij zelden stil zien zitten. Ik vind het leuk om te leren, te bewegen, te groeien en te veranderen. Ik doe graag dingen zelf want ik ben niet graag afhankelijk en heb daarom ook respect voor de vrijheid en autonomie van anderen. Ondanks ik dingen graag zelf wil kunnen, ben ik wel graag samen. Ik hecht grote waarde aan sociale contacten en doe moeite deze te onderhouden. Ik ben iemand die graag de diepgang zoekt en daarom ben ik zeer geïnteresseerd in filosofie, psychologie en spiritualiteit. Nog leuker vind ik, om de raakvlakken te vinden tussen de diepgang en het dagelijks leven en deze aan elkaar te koppelen. Het leven op de oppervlakte prikkelt mij niet genoeg en kost me te veel energie. Ik kijk geen TV, houd goed bedoelde reclame, politiek en massale uitstapjes op afstand en beweeg me liever niet in sociale netwerken als FB, Twitter, enz. Ik heb een grote liefde voor natuur en met name het bos. Naast het rustgevende effect is het een plek waar mijn inspiratie tot maximale uiting kom. Ik zet mij daarom graag in voor het behoud van deze natuur. Last but not least ben ik een muzikant. Ik haal ongelooflijk veel inspiratie, kracht en motivatie uit muziek en vertaal dit naar mijn werk of terug naar het schrijven van nieuwe nummers.

Ik hoop jou bij deze een beeld te hebben gegeven van wie ik ben en wat mij drijft.

Rutger