waarom Think Out-of-the-Box

Waarom Think Out-of-the-Box

In de workshop Think Out-of-the-Box gaan we de voorwaarden creëren waarin een nieuwe manier van denken kan ontstaan. Dit is een vrije manier van denken die nauw in verbinding staat met de realiteit en tegelijkertijd met onze echte authenticiteit. Dat betekent dat we werken aan onze intuïtie, perceptie, emotionele intelligentie en ons vertrouwen. We nemen in zeker zin afstand van ons intellect, waarin al onze normen en waarden beschreven staan. Deze kennis werkt namelijk beperkend op het Out-of-the-Box denken en staat een vrije gedachtegang in de weg. Voor het laten ontstaan van originaliteit is namelijk vrijheid en ruimte nodig. Dat betekent dat we ons zullen moeten openen voor het onbekende en dat we verbindingen moeten leggen die voor ons nieuw zijn. Deze ruimte ontstaat niet in het verlengde van onze standaard gedachtegang, maar door het daadwerkelijk creëren van deze ruimte. En dat is wat we in deze workshop gaan doen!

Verruim jouw horizon van mogelijkheden

De workshop Think Out-of-the-box is een bijzondere workshop, waarbij de focus ligt op het loslaten, toelaten, afstand nemen, vervreemden, verwarren, ontwapenen en verbinden. Dit lijkt eenvoudig, maar het is juist het onbekende dat ons er van weerhoudt onze comfort zone te verlaten en nieuwe inspiratie op te doen. We doen dit aan de hand van een reeks speelse en inspirerende opdrachten die stuk voor stuk jou uitdagen iets anders uit jezelf te halen dan je gewend bent. Elke opdracht voelt, alsof er weer een schilletje van ons afvalt, waardoor we ons jonger en onbevangen zullen voelen. We zullen veel lachen, veel loslaten, veel toelaten en verwonderd zijn van onszelf en van elkaar.

Na afloop van de workshopv zul je de opgedane ervaring direct kunnen toepassen op je werk of in je persoonlijke kringen. Je zult ondervinden dat jouw mogelijkheden zo veel verder reiken, dan je tot zo ver voor ogen hield. Je zult jezelf en anderen zien door een nieuwe bril en gemotiveerd zijn je denken in mogelijkheden verder uit te bouwen.

Kortom, de workshop Think Out-of-the-Box is een absolute must have als jij of jouw organisatie de horizon van mogelijkheden wilt verbreden tot het maximale en met een nieuwe manier van denken de volgende fase tegemoet wilt gaan.

Kijk hier voor de prijzen